Pārdomātas sistēmas
Jūsu mājokļa siltumam

You are here:

Ēkas apsildes sadales sistēma ir tikpat svarīga, kā pati apsildes ierīce. Apsildes sadales kvalitāte ir īpaši svarīga tieši tad, kad kā siltuma avots tiek izmantots siltumsūknis. Siltumsūkņa efektivitāte tiešā veidā atkarīga no siltuma sadales sistēmas.

Jo pārdomātāk tiek veidota apsildes sadale, jo zemāka ir siltumnesēja temperatūra, kas nepieciešama, lai sasniegtu vēlamo iekštelpu temperatūru un līdz ar to, tiek panākta augstāka siltumsūkņa energoefektivitāte.

Daikin Altherma HPC Siltumsūkņu konvektori.
Atklāj jaunu apsildes standartu

Zemgrīdas apsilde un dzesēšana

Telpu temperatūras
kontroles ierīces